17 woningen CPO Burgerijpad

Burgerijpad / Korte Schuifstraat, Tilburg


Ontwerp
De Nijl Architecten e.a.

Jaar
april 2023

Opdrachtgever
Ontwikkelvereniging Burgerij

Ontwikkelaar
Ontwikkelvereniging Burgerij

Landschap architect
-

Uitvoerder
Nieuwenhuizen Daandels Bouw

De gemeente Tilburg heeft in de binnenstad grond ter beschikking gesteld voor een ontwikkeling door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Via inschrijving en loting werden deelnemers in het project betrokken. Onder supervisieschap van De Nijl architecten werd de U-vormige bouwlocatie verkaveld in kavels met 3 maten; 6, 7,5 of 9 meter breed.

Het CPO-project Burgerijpad combineert twee ambities. Aan de ene kant de mogelijkheid voor particulieren om hun eigen droomhuis te bouwen. Aan de andere kant de stedelijke wens voor ruimtelijke samenhang in de flank van de binnenstad. De 17 huizen moesten samen één geheel vormen, zonder aan eigenheid te verliezen. Een stedelijk blok met panden, refererend aan de 19-eeuwse stad, dat is ingeklemd tussen de oude voormalige Textielschool en de Noordstraat . Het stedelijke blok dat is ontstaan wordt ingebed door twee plantsoenen met oude bomen aan de langszijden van het blok, waardoor een groen woongebied ontstaat. Dit karakter is versterkt door natuur adaptieve maatregelen; groene daken, ingemetselde zwaluw- en vleermuiskasten. Het regenwater stroomt oppervlakkig de wadi’s van de plantsoenen in.

De verschillende panden werden door in totaal 10 verschillende architecten ontworpen, geheel naar wens van de bewoners. De verschillende leefpatronen waren leidend. Kinderen, werk aan huis, of juist de oude dag. Werkkamers, logeerkamers met eigen sanitair, woonkamers met vides, patio’s, dakterrassen – allerlei ruimtes naar wens, telkens op een andere manier geschakeld. Naar buiten gesloten of juist open. Sommige huizen hebben een kelder, anderen een lift. Verdiepingshoogtes variëren. Op één hoek zijn twee kavels gecombineerd tot een bovenwoning met groot terras en een benedenwoning voor senioren. De verschillende huizen zijn samengebracht in een stedelijk blok. De leefpatronen stralen door in de gevels (indeling en plaatsing van gevelopeningen, metselverbanden). Elk huis is een pand. Op sommige plekken zijn daklijnen op elkaar afgestemd. Verder ontstaat eenheid door eenduidige detaillering en een beperkt palet aan materiaal en kleur. De cadans van de hemelwaterafvoeren ondersteunt de geleding van het stedelijk blok in afzonderlijke panden.

Een bijzonder aspect is de nadruk op energie. De woningen zijn luchtdicht, zeer goed geïsoleerd en voorzien van geïntegreerde zonwering (screens) en een optimaal aantal PV-panelen. Sommige tussenwoningen hadden zo’n beperkte warmtevraag, dat verschillende deelnemers konden kiezen voor balansventilatie met luchtverwarming en topkoeling, waardoor warmtepomp en vloerverwarming achterwege konden blijven.

We kozen voor een terughoudend palet van roodbruine baksteen, bruine voeg en donkerbruine aluminium kozijnen, gitzwarte hekwerken en beigegrijze hemelwaterafvoeren en afdekkers, zodat de grote verschillen tussen de panden worden gedempt. Daarbinnen is juist gestreefd naar verrijking: een karaktervolle (wasserstrich) steen, diepe negges en optioneel hardstenen dorpels, houten voordeuren en houten bekledingen. Het resultaat spreekt voor zich: eenheid in verscheidenheid.

Lijst ontwerpende architecten van de woningen:

Architectuur MAKEN; Bureau Ha Architecten; Baudoin Van Alphen Bergers Architecten; Jan Couwenberg Architectuur; Wolfs Architecten; ARCHES Architecten; Bedaux de Brouwer Architecten; Studio Space Architecten; Joris Hoogstede Architectuur; QUBE Studio Architecten


Locatie