Over de Tilburg Architectuurprijs

De Tilburg Architectuurprijs is dé nieuwe prijs voor het beste bouwwerk in de gemeente Tilburg. Op 14 juni 2024 wordt de prijs voor het eerst uitgereikt. Deze editie is bedoeld voor projecten die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023 zijn opgeleverd of in gebruik zijn genomen. Na deze editie keert de prijs tweejaarlijks terug.

Op het gebied van architectuur en ruimtelijke kwaliteit heeft gemeente Tilburg veel in huis. Reden genoeg om ontwikkelingen op dit vlak te vieren en te stimuleren. Daarvoor is de Tilburg Architectuurprijs. Bouwprojecten in alle soorten en maten kunnen meedoen: van gebouwen, bruggen, transformaties tot zelfs landschapsontwerpen. Met de prijs geven we uitmuntend ontworpen projecten een podium, maar ook – of juist – projecten met een bijzondere maatschappelijke impact op onze stad. Extra aandacht besteden we daarom aan de sociale en duurzame impact van het project op haar omgeving en de gemeente.

De Tilburg Architectuurprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg en CAST (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o.). De prijs bestaat in 2024 uit een vakjuryprijs en een publieksprijs.


Vakjury en vakjuryprijs

Samenstelling jury

Voor iedere editie van de Tilburg Architectuurprijs stelt CAST een onafhankelijke vakjury samen. De basis daarvoor is een goede vertegenwoordiging vanuit het werkveld. Belangrijk, want met hun gedegen kennis van architectuur, ontwerp en projecten beoordelen de juryleden de inzendingen. Zo kan de jury bestaan uit architecten, onderzoekers, critici, ontwikkelaars of bestuurders uit een andere stad. Verder voegen we minimaal een jonge professional of student van een academie voor architectuur en stedenbouw aan de jury toe. Het panel bestaat uit vijf tot zeven personen. De vakjury selecteert een winnaar voor het beste bouwproject in de gemeente Tilburg en een of twee eervolle vermeldingen.

Nominaties

Van de ingezonden projecten nomineert de vakjury zes tot negen projecten. Dat doet zij op basis van de standaardcriteria: ingediende projecten zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023 in de gemeente Tilburg opgeleverd of in gebruik genomen en er is een ontwerper (ingeschreven bij het Nederlands architectenregister of een buitenlandse equivalent) volwaardig betrokken bij het project. Daarnaast toetst de jury aan aanvullende criteria die specifiek voor deze editie gelden. Deze specifieke criteria baseert de jury op een analyse van ontwikkelingen en opgaven in Tilburg en omstreken.

In de week van de prijsuitreiking – deze editie dus rond 14 juni – bezoekt de vakjury alle genomineerde projecten. Dit bezoek wordt georganiseerd door CAST. Een vertegenwoordiger van het project (bijvoorbeeld de inzender of een andere betrokkene) geeft de jury een korte toelichting en waar nodig aanvullende informatie. In de beoordeling van de vakjury komen zowel exterieur als interieur van het project aan bod.

Bepalen winnaar en juryrapport

Na afloop van de locatiebezoeken bepaalt de vakjury de top drie projecten. De nummer een wint de vakjuryprijs, de nummers twee en eventueel drie krijgen een eervolle vermelding. Een motivatie hiervan leggen de leden vast in het juryrapport. De bevindingen over de winnaars, eervolle vermeldingen, en andere genomineerde projecten lichten ze mondeling toe tijdens de prijsuitreiking. Naast de toelichtingen van genomineerde projecten en winnaars, vragen we de jury in het rapport te reflecteren op de eerder benoemde opgaven en ontwikkelingen van de stad: hoe staat Tilburg ervoor?


Publieksprijs

Alle inwoners van gemeente Tilburg en iedereen die architectuur in Tilburg een warm hart toedraagt, kan van 16 mei tot en met 12 juni 2024 stemmen op drie favoriete projecten. Stemmen kan op alle ingezonden projecten voor de Tilburg Architectuurprijs. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs. De winnaars maken we 14 juni 2024 tijdens een openbaar evenement bekend. Wees welkom!


Vakjury 2024

We stellen je graag voor aan de vakjury Tilburg Architectuurprijs 2024. De juryleden komen uit Nederland en België en vormen samen een representatie uit het werkveld. Uit de 53 projecten nomineert de vakjury zes tot negen projecten, deze nominaties maken kans op de vakjuryprijs.

Vakjury 2024:
Sanne van Manen, Oana Bogdan, Floris van der Zee, Peter Michiel Schaap, Bianca Seekles, en Jesse van Hassel. 


Prijsuitreiking

De eerste prijsuitreiking van de Tilburg Architectuurprijs vindt plaats op vrijdag 14 juni 2024 in de LocHal te Tilburg. Na deze eerste editie keert de prijs tweejaarlijks terug. De prijsuitreiking is altijd rondom de Dag van de Architectuur.


Inzenden project

Over het inzenden

Projecten komen voor de Tilburg Architectuurprijs 2024 in aanmerking als ze tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023 zijn opgeleverd of in gebruik zijn genomen. De projecten moeten binnen de grenzen van gemeente Tilburg liggen, dus inclusief de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Projecten kunnen worden ingediend door architecten, opdrachtgevers, bouwers, adviseurs, bewoners en de gemeente Tilburg. Inzenden kan tot en met 14 april 2024.

Over de projecten

Elk type bouwwerk kan meedingen naar de prijs. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, kantoor, school, bedrijfspand, brug of tunnel. Ook een transformatie of herbestemming kan worden ingediend. Ook projecten op het vlak van landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn welkom.

Over de voorwaarden

Vanaf het moment dat de oproep uitgaat worden inzendingen gedeeld op de site van Tilburg Architectuurprijs. In principe komen alle inzendingen online. Wel moet een ontwerper die ingeschreven staat in het Nederlands architectenregister (of een buitenlandse equivalent daarvan) volwaardig betrokken zijn bij het project. Uitzonderingen zijn mogelijk, in overleg met initiatiefnemers. De initiatiefnemers houden het recht om projecten niet mee te nemen.

Over de nominaties

Na een technische voorselectie aan de hand van bovengenoemde criteria, selecteert de jury op inhoudelijke gronden de genomineerden. Denk hierbij aan de architectonische kwaliteit van het project, de voorbeeldfunctie van het project, de sociaal-maatschappelijke impact, materiaalgebruik, relatie tot de omgeving en klimaatadaptieve bouwmethodes.

Aan de slag!

In het aanmeldformulier vind je alle benodigde informatie en documenten voor het indienen van een project. Let op: zorg voor juiste en volledige informatie: een leesbare projectomschrijving, vijf hoogwaardige foto’s van het project en een pdf met tekeningen. Op basis hiervan selecteert de vakjury de nominaties.

Naar het aanmeldformulier


Over ons

De Tilburg Architectuurprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg en CAST (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e. o.). Heb je een vraag over de Tilburg Architectuurprijs? Neem dan gerust contact met ons op via post@tilburgarchitectuurprijs.nl.


Veelgestelde vragen

Wie mag projecten indienen?

Projecten kunnen worden ingediend door architecten, opdrachtgevers, bouwers, adviseurs, bewoners en de gemeente Tilburg.

Wat voor projecten kunnen meedoen?

Projecten komen voor de Tilburg Architectuurprijs 2024 in aanmerking als ze tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023 zijn opgeleverd. De projecten moeten binnen de grenzen van gemeente Tilburg liggen, dus inclusief de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

Bouwprojecten in alle soorten en maten kunnen meedoen: gebouwen en bruggen, een herbestemming, een landschapsontwerp en alles ertussenin. Extra aandacht besteden we aan de sociale en duurzame impact van het project op haar omgeving en de gemeente. Ook moet een ontwerper die ingeschreven staat in het Nederlands architectenregister (of een buitenlandse equivalent daarvan) volwaardig betrokken zijn bij het project.

Hoe dien ik een project in?

In het aanmeldformulier vind je alle benodigde informatie en documenten voor het indienen van een project. Let op: zorg voor juiste en volledige informatie: een leesbare projectomschrijving, vijf hoogwaardige foto’s van het project en een pdf met tekeningen. Op basis hiervan selecteert de vakjury de nominaties.

Naar het aanmeldformulier

Tot wanneer kan ik een project indienen?

Dien projecten in vóór 15 april 2024. Vul het aanmeldformulier in en zorg voor juiste en volledige informatie: een leesbare projectomschrijving, vijf hoogwaardige foto’s van het project en een pdf met tekeningen. Op basis hiervan selecteert de vakjury de nominaties.

Naar het aanmeldformulier