Winnaar Publieksprijs
2024

Parkeergarage Spoorzone Zwijsen

Burgemeester Brokxlaan 1300, Tilburg


Ontwerp
Vissers & Roelands Architecten

Jaar
maart 2023

Opdrachtgever
Gemeente Tilburg

Ontwikkelaar
SDK Vastgoed B.V.

Landschap architect
N.v.t.

Uitvoerder
EZ Park / Stam + De Koning Bouw bv / Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V.
Fotograaf: BASE Photography/Marcel van Kerckhoven

Parkeergarage Spoorzone Zwijsen is een innovatief, circulair, modulair, flexibel, demontabel, natuur inclusief, klimaatadaptief, multifunctioneel en toekomstbestendig parkeergebouw. Het is verankerd in de historische context (werkplaatsen spoor), heeft een hoge beeldkwaliteit en een slim mobiliteitsconcept. Parkeergarage Spoorzone Zwijsen is verbonden met het NS station Tilburg via een soepele en aantrekkelijke vormgegeven Locomotief Boulevard. Daarnaast fungeert het gebouw als geluidsscherm tegen spoorweggeluid voor het nieuwe verblijfsgebied van Zwijsen I en II.

Het gebouw heeft een robuuste, stoere, sobere en industriële uitstraling en heeft een eenduidige, rustige vormentaal. Uitgevoerd als alzijdig gebouw, het hoofdmateriaal en de gekozen vormelementen komen in alle gevels terug. Vanwege de compleet verschillende oriëntaties (noord en zuid) en omstandigheden (spoor en leefmilieu) aan weerszijden van ons project, is per gevel gekozen voor afgewogen materialisering en vormentaal gericht op de opgave.

De zuidzijde, (spoorzijde) is uitgevoerd in stoere, cortenstalen gevelelementen met een aangename ritmiek en een unieke perforatie. Met deze perforatie, gevormd door de letter T en de abstracte doorsnede van een spoorrail, wordt de stad Tilburg en de industriële oorsprong van de Spoorzone verbeeld. Directe hinder van koplampen wordt voorkomen, de perforatie van de panelen zorgt tevens voor subtiele lichteffecten in de avondsituatie.

Het materiaal staal verwijst naar de historische, industriële activiteiten (werkplaats). Een stoer, eerlijk materiaal, passend bij het industriële karakter van de Spoorzone. Cortenstaal heeft een levend karakter en warme uitstraling van zowel veraf als dichtbij in textuur en tactiliteit.

De ruimte tussen het spoor en het gebouw is ingericht als groene, ecologische overgangszone. De begroeiing op de zuid- en westgevel sluit hierop aan, alsmede de geïntegreerde nestkasten.

Het dak is voorzien van zonnepanelen en een groendak met kruidenmengsel.

Aan de noordzijde van het gebouw is gekozen voor een lichte, translucente beglazing met eenzelfde patroon als voornoemde perforatie. De translucente gevel toont het silhouet van de constructie en verlevendigt de avondsituatie door de wisselende verlichting en activiteiten. Aan de noordzijde van het parkeergebouw is een woon- en leefmilieu voorzien. Er is bewust voor een lichte gevel gekozen, deze zal bijdragen aan een prettige atmosfeer aan de te vormen hoven tussen deze gebouwen.

Ter plaatse van de entrees trappenhuizen is de plint uitgevoerd in glas. De twee trappenhuizen zijn via een robuuste plint, waar de Locomotief Boulevard langs voert, verbonden. De glazen gevel bevindt zich hier juist boven de metalen plint. De actieve plint is vormgegeven door accentuering van de entrees en transparante gevelopeningen.

De staalconstructie en gevelelementen zijn volledig demontabel, zodat bij functiewijzigingen de gevel eenvoudig aangepast kan worden.

Grote cortenstalen lamellen grijpen, aan weerszijden van het gebouw, over de metalen- en vliesgevel naar beneden, en vormen het verbindend element tussen de noord- en zuidgevel. Aan de onderzijde van deze lamellen, worden bijzondere verlichtingselementen opgenomen die bijdragen aan de verlevendiging van de Locomotief Boulevard.

De ronde markante kopgevels komen logischerwijs voort uit de interne verkeersafwikkeling middels spiraalvormige toe- en afvoerroutes. Buiten geven deze rondingen een vriendelijk eigenzinnig karakter en creëren een respectvolle afstand tot de Polygonale loods en begeleidt de kop op subtiele wijze de Locomotief Boulevard (westzijde).


Locatie