Stem nu! Op welke plek zet jij dit project?

Zet dit project op de

plek in jouw top 3 en stem!

De Mersjant

Koopvaardijstraat 13 t/m 31, Tilburg


Ontwerp
Bygg Architecture & Design

Jaar
oktober 2022

Opdrachtgever
Holland Immo Group

Ontwikkelaar
Census Real Estate

Landschap architect
Bygg Architecture & Design

Uitvoerder
BurgtBouw

De Mersjant

De herontwikkeling van het Hopmansterrein is het sluitstuk van de ontwikkeling van de Piushaven. Dit terrein bestond uit diverse havengerelateerde bedrijfshallen op diverse percelen, midden in het stedelijk weefsel, met aan de zijde van de Koopvaardijstraat enkele karakteristieke panden, van de Goirlese architect Jos Bedaux, die zijn behouden.

De heer Hopmans, de voormalige eigenaar van de percelen, was een bekende Tilburgse marktkoopman en de industriële opstallen herinnerden nog aan de handelsondernemingen van de Piushaven; zo is de naam De Mersjant ontstaan met een Tilburgse tongval.

Aan de Koopvaardijstraat vormen twee bakstenen entreegebouwen met vijf bouwlagen de entree tot het pocketpark, dat vanaf de straat vloeiend overloopt naar het luwe binnenhof. Dit is ook de plek waar de adressen van de nieuwbouw ontsloten worden. De diepe pocket parkjes loodrecht op de levendige Piushaven, zijn een steeds terugkerend ruimtelijk element langs de Piushaven.

Door deze oriëntatie van de bouwblokken, kunnen de diepe kavels efficiënt worden benut, kan een optimaal, luw woon- en verblijfsklimaat worden gerealiseerd in de groene kwaliteit van de hoven en tevens de verbinding met de stedelijke levendigheid aan de haven worden gewaarborgd.

Bij de herontwikkeling is de zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing van groot belang geweest. Denk aan de geleding, ritmiek, begeleiding van de nieuwe massa ten opzichte van de bestaande lagere woningbouw aan de Koopvaardijstraat enerzijds, maar ook het trapsgewijs oplopen van deze massa tot de nieuwe midden-hoogbouwontwikkelingen in de Piushaven anderzijds.

Dit verschil in uitstraling tussen de entreegebouwen, die zich voegen naar de straatwand en de bouwblokken in het luwe achterterrein wordt verder benadrukt in de architectonische expressie. De rode bakstenen entreegebouwen voegen zich op subtiele wijze naar de Bedaux-panden, terwijl de bouwblokken op de binnenterreinen een compleet eigen expressie hebben gekregen, met wit stucwerk en bronskleurige balkons in een groene buitenruimte.

Het plan bestaat uit 64 nieuwbouwappartementen, waarvan 25% sociale huur. Vier bestaande karakteristieke panden (Jos Bedaux) zijn getransformeerd tot stadswoningen. Het plangebied is 3.580 m2 en de nieuwbouw heeft 4.480 m2 BVO. Om de 64 nieuwbouwappartementen mogelijk te maken in 3 bouwblokken zijn op het binnenterrein oude industriële loodsen gesloopt.

Er is tijdens het project een goede samenwerking geweest tussen opdrachtgever en het Kwaliteitsteam van de gemeente, wat heeft geresulteerd in een zorgvuldig ingepast plan.

Er is een uitgebreid inspraakproces georganiseerd met het Planteam van omwonenden. Dit heeft geresulteerd in een aantal unieke kwaliteiten in het plan: het trapsgewijs af laten lopen van de bouwlagen richting de woningen van de Clerkxstraat zorgt voor verbetering van daglicht en privacy in de bestaande tuinen, alsmede de aanleg van verticale groene gevel aan deze zijde, die de contouren volgt van de gesloopte industriële hallen. Een expliciete wens van de bewoners die gerealiseerd is.

Het project kent een hoge mate van duurzaamheid. De energiezuinige woningen zijn gasloos en voorzien van warmtepompen, pv-panelen en wtw voor een aangenaam binnenklimaat. Ten aanzien van klimaatadaptatie is rekening gehouden met opvang en vertraagd infiltreren van regenwater op eigen perceel. De groengevel en groene inrichting van de binnenhoven dragen bij aan verzachten van hittestress.


Locatie